A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) az uvegbuborek.hu weboldalon a Péter Anikó ev. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, Péter Anikó ev. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. Az uvegbuborek.hu weboldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

 1. Általános rendelkezések

Az uvegbuborek.hu Péter Anikó ev. (továbbiakban Kereskedő) által üzemeltetett interneten elérhető olyan webáruháza, ahol a Vevő és Kereskedő között jön létre jogviszony.

Kereskedő az uvegbuborek.hu oldalon teszi közzé ajánlatait a Vevők részére.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy (továbbiakban Vevő) és Kereskedő között. A Vásárlási szerződést a Kereskedő írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendeléstől számított 1 évig tárol. Vevő a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja.

1.1. Az üzemeltető adatai:

 • Webáruház név: Üvegbuborék
 • Üzemeltető neve: Péter Anikó ev.
 • Cím: 1102 Budapest, Kőrösi Cs. sétány 18. I/2.
 • Telefon: +36-20/556-3361
 • E-mail: uvegbuborek@gmail.com
 • Weboldal: uvegbuborek.hu

Nyilvántartási szám: 32628483

 • Adószám: 66201690-1-42
 •  
 • Bankszámlaszám: 10400157 – 85534851 – 53561001 (K&H Bank)

1.2. A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként.

Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat Kereskedő csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel.

1.3. Felek megállapodnak, hogy Vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül, a Vevő által megadott email címre történő küldemény kézbesítettnek minősül.

1.4. Kereskedő jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, határidőket stb. a hatályos jogszabályokkal összhangban szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.

1.5. Üzemeltető az alábbiakat tünteti fel az egyes termékek részletes leírásakor, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor:

– a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben

– a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módját, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költséget (így különösen a fuvardíjat vagy a postaköltséget), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetését, hogy további költségek merülhetnek fel;

– az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, vagy ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vevőt tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámítási módjáról,

– a teljesítés feltételeit, így különösen a fizetést, fuvarozást és a teljesítési határidőt,

– Vevő kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Üvegbuborék által értékesített termékek egyedi, kézzel készített kézműves termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt a Webáruházban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Vevő részére megküldésre kerülő terméktől. A kismértékű eltérések nem jelentik a Kereskedő nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

1.6. Üzemeltetőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

1.7. Tekintettel arra, hogy Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, a nyilatkozat megtételének minősülő gombot olyan felirattal látja el, amely egyértelműen jelzi, hogy a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után (pl. „fizetés”).

Üzemeltető legkésőbb a Vevő szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltünteti az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

 1. A vásárlás

2.1. Az uvegbuborek.hu oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre Vevő és Kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A szerződés határozatlan időtartamú, amely szerződés a felek közös megegyezésével, vagy a felek bármelyikének elállása vagy felmondása folytán megszüntethető a hatályos polgári törvénykönyv rendelkezései szerint.

2.2. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett megrendelést a Kereskedő csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs vagy vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal.  A fizetés a vásárlást követően banki átutalással vagy utánvéttel lehetséges.

A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli.

Megrendelést csak a webáruházon keresztül lehet leadni. Amennyiben technikai okok miatt Vevő rendelését nem tudja leadni a webáruházon keresztül, úgy kivételesen megteheti ezt emailben is (uvegbuborek@gmail.com), a szükséges adatok (megrendelő neve, termék pontos neve, termékkód, darabszám, szállítási cím, számlázási cím, elérhetőségek) hiánytalan megadásával. Az email elküldésével Vevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

2.3. Webáruház 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződő felek adatait, termék valamennyi lényeges tulajdonságát, jellemzőjét, a fizetés és szállítás módját, feltételeit és a felek között létrejött szerződés tartalmát, valamint annak visszaigazolását, ha a Vevő nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a beleegyezésével megkezdett teljesítést követően elveszti az elállási és felmondási jogát. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 2 munkanapon belül, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak e-mail-ben vagy a “Kapcsolat” menüpont alatt található üzenetküldő rendszeren keresztül van lehetősége rendelésének visszavonására vagy annak módosítására.

2.4. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.

2.5. Kereskedő automatikus visszaigazolást küld Vevőnek a megrendelés beérkezéséről.

2.6. A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Adatbázis hiba miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egy terméknél aránytalanul alacsony ár szerepel. Ilyen esetben a Webáruház nem köteles a terméket a feltüntetett téves áron biztosítani, a Webáruház a hiba felismerését követően haladéktalanul egyeztet a Vevővel.

A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére “raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

2.7. Vevő a Kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni.

Amennyiben a terméket Vevő nem veszi át és ezt Kereskedő felé jelzi, úgy Kereskedő jogosult a Vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.

2.8. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a Vevő előzetes banki utalással, vagy a csomagautomatánál kártyás fizetéssel, illetve a futárnál bankkártyás vagy készpénzes fizetéssel (utánvét) teljesítheti.

2.9. A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, célja, hogy a vásárló azonnali információt kapjon a megrendelésének sikerességéről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért Kereskedő felelősséget nem vállal. Továbbá képhibák, képeltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért Kereskedő nem vállal felelősséget.

2.10. A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza Kereskedőre vonatkozó aktuálisan kötelező általános forgalmi adót mértékét (ÁFA) is. Ez az ár kiszállítási díjat nem tartalmaz, azt a Webáruház külön tünteti fel.

2.11. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

 1. A felelősség korlátozása

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. Kereskedő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 1. Hírlevél

7.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során a Kereskedő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra.

7.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

 1. Panasz ügyintézés

8.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

8.2. A Vevő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.

8.3. A Webáruház a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja.

Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 8.4 pont szerint jár el.

8.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A Webáruház működésével kapcsolatban felmerült panasz esetén Vevő jogosult békéltető testülethez fordulni. Üzemeltető székhelye szerint az alábbi békéltető testület illetékes:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 1. Felhasználási feltételek elfogadása

9.1. A Webáruház használatával Vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Szerzői jogok

Az uvegbuborek.hu weboldalon található minden tartalom (ékszerek, a róluk készült fotók, termékismertetők, ékszerek csomagolása, adatok és információk, valamint az egyéb grafikai alkotások) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzői művek és a törvényben foglalt jogvédelem alatt állnak. Az itt említett szerzői művek bármely jogosulatlan felhasználása – különösen de nem kizárólag annak másolása, átdolgozása – jogsértés és a törvényben foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.